UNG THƯ KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC (CARCINOMA OF UNKNOW PRIMARY)

UNG THƯ KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC (CARCINOMA OF UNKNOW PRIMARY) I. ĐẠI CƯƠNG: 1.1. Định nghĩa: Ung thư không rõ nguồn gốc (CUP) được định nghĩa khi bệnh nhân có một hay nhiều khối u di căn được thăm khám – tầm soát bằng lâm sàng và các phương tiện cận lâm sàng (xét nghiệm … Đọc tiếp “UNG THƯ KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC (CARCINOMA OF UNKNOW PRIMARY)”

UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT

UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT I. ĐẠI CƯƠNG UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT 1.1. Định nghĩa – Ung thư đường mật là loại ung thư biểu mô tuyến nguyên phát của hệ thống đường mật ngoài gan, có thể xảy ra ở bất cứ đâu ở cây đường mật từ trong gan đến bóng Vater, thường ở … Đọc tiếp “UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT”