đơn thuốc viêm họng nặng và hen phế quản

BỆNH VIÊM HỌNG NẶNG (GỒM NHIỀU TRIỆU CHỨNG)
*Triệu chứng: hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, ho nhiều, đờm nhiều, sốt trên 38,5 độ, người mệt mỏi
*Điều trị: Kháng sinh các nhóm + chống viêm corticoid + giảm đau hạ sốt + kháng Histamin + Ho giảm mạnh, long đờm+ rửa mũi, xịt mũi)
*Kê đơn tham khảo:
-Người bình thường
+Đơn 1:
1. Erythromycin 500mg 2v/2l
2. Prednisolon 5mg 4v/2l
3. Panadol Extra 500mg 4v/2l
4. Alimemazin 5mg 4v/2l
5. Coderforte 4v/2l
6. Sterimax rửa mũi
7. Coldi-B chữa viêm
+Đơn 2:
1. Clarythromycin 500mg 4v/2l
2. Bethamethasol 5mg 4v/2l
3. Patamol 500mg 4v/2l
4. Cetirizin 10mg 2v/2l
5. Hobadex 4v/2l
6. Xisat rửa mũi
7. Naphazolin chữa viêm
+Đơn 3:
1. Ciprofloxacin 500mg 2v/2l
2. Prednisolon 5mg 4v/2l
3. Paracetamol 500mg 4v/2l
4. Cetirizin 10mg 2v/2l
5. Cordeforte 4v/2l
6. Rửa mũi+chữa viêm
7. Homtamin 2v/2l Thêm thuốc bổ
-Phụ nữ có thai
+Đơn 1:
1. Amoxccillin 500mg 4v/2l
2. Alpha choay 5mg 4v/2l
3. Panadol 500mg 4v/2l
4. Loratydyl 10mg 2v/2l
5. Ho bảo thanh Siro 15ml/3l
6. Muối sinh lý 0,9% rửa mũi
7. Thông xoang tán chữa viêm
+Đơn 2:
1. Cephalexin 500mg 4v/2l
2. Seratiol speptid 10mg 4v/2l
3. Hapacol 500mg 4v/2l
4. Loratydyl 10mg 2v/2l
5. Cúc hoa mật ong siro 15ml/3l
6. Vesim rửa mũi
7. Ostrivin chữa viêm
-Người viêm loét dạ dày:
+Đơn 1:
1. Clarythromycin 500mg 4v/2l
2. Seratiol speptid 10mg 4v/2l
3. Patamol 500mg 4v/2l
4. Peritol 4mg 4v/2l
5. Ho badex 4v/2l
6. Xisat rửa mũi
7. Clarytyl chữa viêm
+Đơn 2:
1. Amoxccillin 500mg 4v/2l
2. Lysozim 90mg 4v/2l
3. Hapacol 500mg 4v/2l
4. Cetirizin 10mg 2v/2l
5. Methorphan 500mg 4v/2l
6. Sofiner rửa mũi
7. Hadocort D chữa viêm
+Đơn 3:
1. Amoxccillin 500mg 4v/2l + Clarythromycin 500mg 2v/2l
2. Alpha choay 5mg 4v/2l
3. Panadol 500mg 2v/2l
4. Clorpheniramin 4mg 4v/2l
5. Hobadex 4v/2l
6. Rửa mũi + chữa viêm
7. Bổ hoa quả 2v/2l (thêm thuốc bổ)
-Người già 80 tuổi:
+Đơn 1:
1. Cephadroxin 500mg 4v/2l
2. Prednisolon 5mg 4v/2l
3. Efferalgan sủi 500mg 1v/1l cách 4-6h
4. Cetirizin 10mg 2v/2l
5. Coderforte 4v/2l
6. Xisat rửa mũi
7. Coldi-B chữa viêm
+ĐƠn 2:
1. Cefuroxim 500mg 4v/2l
2. Methyl prednisolon 16mg 2v/2l
3. Efferalgan codein 500mg 4v/2l
4. Peritol 4mg 4v/2l
5. Hobadex 4v/2l
6. Muối sinh lý 0,9% rửa mũi
7. Hadocort D chữa viêm
+Đơn 3:
1. Cefuroxim 500mg 2v/2l
2. Lysozime 90mg 4v/2l
3. Panadol 500mg 4v/2l
4. Loratadyl 10mg 2v/2l
5. Pharcotex 4v/2l
6. Rửa mũi+xịt chữa viêm
7. Pharmaton 2v/2l (thêm thuốc bổ)
-Trẻ em 7 tuổi:
+Đơn 1:
1. Cefuroxim 250mg 2v/2l
2. Bethamethason 5mg 2v/2l
3. Hapacol 500mg 1v/2l
4. Clorpheniramin 4mg 1v/1l
5. Eugica siro 15ml/3l
6. Muối sinh lý 0,9% rửa mũi
7. Ostrivin chữa viêm
+Đơn 2:
1. Azithromycin 250mg 2v/2l
2. Dexamethason 5mg 2v/2l
3. Efferalgan 250mg 1v/1l
4. Pertiol 4mg 2v/2l
5. Ho PH siro 15ml/3l
6. Sterimax rửa mũi
7. Hacodort D chữa viêm
+Đơn 3:
1. Augmentin 625mg 2v/2l
2. Alpha choay 5mg 2v/2l
3. Patamol 500mg 2v/2l
4. Clorpheniramin 2mg 2v/2l
5. Eugica 4v/2l
6. Rửa mũi+chữa viêm
7. Pharmaton siro 10ml/2l

viêm họng nặng

Triệu chứng: Khò khè, cò cử , ho nặng tiếng, đờm nhiều, sốt, mệt
Điều trị: Kháng sinh hạng nặng+ chống viêm nặng + giảm ho mạnh + giãn phế quản + thuốc bổ + thuốc liệt kê thêm: hạ sốt, giảm đau
Kê đơn tham khảo:
– Người bình thường
– + Đơn 1:
1. Ofloxacin 200mg 2v/2l
2. Methyl prednisolon 4mg 4v/2l
3. Coderford 4v/2l
4. Salbutamol 4mg 2v/2l
5. Acetyl cystein 200mg 4v/2l
6. Pharmaton 2v/2l
+Đơn 2:
1. Ofloxacin 200mg 2v/2l
2. Dexamethason 5mg 4v/2l
3. Coderforte 4v/2l
4. Salbutamol 4mg 2v/2l
5. Homtamin 2v/2l
6. Paracetamol 500mg 4v/2l
-Phụ nữ có thai:
+ĐƠn 1:
1. Klamentin 1g 2v/2l
2. Alpha choay 5mg 4v/2l
3. Bạch long thủy siro 15ml/3l
4. Ventolin xịt
5. Amoroxon 30mg 4v/2l
6. Provital 2v/2l
+Đơn 2:
1. Augmentin 1g 2v/2l
2. Alpha choay 5mg 4v/2l
3. Ho bảo thảnh 15ml/2l
4. Bạch long thủy sr 15ml/2l
5. Procare 2v/2l
6. Patamol 500mg 4v/2l
– Người viêm loét dạ dày
+ Đơn 1:
1. Clarythromycin 500mg 2v/2l
2. Seratiol Speptid 10mg 4v/2l
3. Metheophan 4v/2l
4. Salbutamol 4mg 2v/2l
5. Acytyl Cystein 200mg 4v/2l
6. Homtasun 2v/2l
+ Đơn 2:
1. Amocixilin 500mg 4v/2l
2. Clarythromycin 500mg 2v/2l
3. Alpha choay 5mg 4v/2l
4. Terpin Dextromethorphan 4v/2l
5. Salbutamol 4mg 2v/2l
6. Bổ hoa quả 2v/2l
7. Panadol 500mg 4v/2l
– Người già 80 tuổi:
+ Đơn 1:
1. Ciprofloxacil 500mg 2 – 4v/2l
2. Bethamethanol 5mg 4v/2l
3. Coderford 4v/2l
4. Sabutamol 4mg 2v/2l
5. Acytyl cystein 200mg 4v/2l
6. Homtasun 2v/2l
+ Đơn 2;
1. Cefuroxim 500mg 2v/2l
2. Lysozine 90mg 4v/2l
3. Pharcotex 4v/2l
4. Salbutamol 4mg 2v/2l
5. Bổ hoa quả 2v/2l
6. Panadol 500mg 4v/2l
– Trẻ em 7 tuổi
+ Đơn 1:
1. Clary thromycin 250mg 2v/2l
2. Alpha choay 5mg 2v/2l
3. Ho bảo thanh siro 10ml/3l
4. Brycannyl siro 10ml/3l
5. Acemuc 200mg 2v/2l
6. Bonikid siro 10ml/3l
+ Đơn 2:
1. Klamentin 625mg 2v/2l
2. Alpha choay 5mg 2v/2l
3. Ho Bạch Ngân PV sr 7ml x 3l/ngày
4. Bạch long thủy sr 4ml/2l
5. Pharmaton sr 15ml/ngày
6. Patamol 500mg 2v/2l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *