DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ

 I. ĐẠI CƯƠNG –    Dị vật đường thở là những chất vô cơ hay hữu cơ mắc lại trên đường thở, từ thanh quản đến phế quản phân thùy. –    Là một cấp cứu thường gặp trong tai – mũi – họng. Nếu không được xử trí kịp thời có thể gây tử vong. –    Dị … Đọc tiếp “DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ”

DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN (DỊ VẬT THỰC QUẢN)

 I. ĐẠI CƯƠNG –    Dị vật đường ăn là dị vật nằm ở họng, hạ họng hoặc thực quản trong đó dị vật thực quản là hay gặp nhất và phức tạp hơn dị vật nằm ở họng, hạ họng. –    Dị vật đường ăn (nhất là dị vật thực quản) là một cấp cứu có … Đọc tiếp “DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN (DỊ VẬT THỰC QUẢN)”