NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT TRẺ EM

NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT TRẺ EM   ĐẠI CƯƠNG 1. Định nghĩa Nhịp tim nhanh đều, tần số từ 180-300 lần/phút với cơ chế tạo nhịp xuất phát ngoài nút xoang và trên chỗ chia nhánh của bó His. QRS thường hẹp (92%) đôi khi rộng (8%). 2. Nguyên nhân – Nhịp nhanh … Đọc tiếp “NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT TRẺ EM”

NHỊP NHANH THẤT TRẺ EM

NHỊP NHANH THẤT TRẺ EM   ĐẠI CƯƠNG 1. Định nghĩa – Gọi là nhịp nhanh thất khi có ít nhất ba phức bộ QRS kế tiếp nhau xuất phát từ thất. Nhịp tim nhanh 150-250 lần phút với các đặc điểm : QRS rộng, phân ly nhĩ-thất, có nhịp chập (fusion), nhịp bắt (capture) … Đọc tiếp “NHỊP NHANH THẤT TRẺ EM”

CAO HUYẾT ÁP NẶNG TRẺ EM

CAO HUYẾT ÁP NẶNG TRẺ EM   ĐẠI CƯƠNG 1. Định nghĩa Cao huyết áp nặng xảy ra khi trị số huyết p > 99th percentile (99th là giá trị mà tại đó nhiều nhất là 99% số khảo sát nhỏ hơn giá trị này) Tuổi < 2 3-5 6-9 10-12 13-15 HA tối đa … Đọc tiếp “CAO HUYẾT ÁP NẶNG TRẺ EM”

VIÊM MỦ MÀNG NGOÀI TIM

VIÊM MỦ MÀNG NGOÀI TIM   ĐẠI CƯƠNG 1.Định nghĩa Viêm mủ màng ngoài tim (Purulent Pericarditis) là tình trạng viêm do vi khuẩn sinh mủ trong khoang màng ngoài tim. Viêm mủ màng ngoài tim thường gặp ở lứa tuổi nhỏ, tuổi trung bình bị bệnh là 6 – 7 tuổi. Viên mủ màng … Đọc tiếp “VIÊM MỦ MÀNG NGOÀI TIM”