RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU I. ĐẠI CƯƠNG Rối loạn lipid máu (RLLPM) là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn (tăng cholesterol hoặc tăng triglicerid, hoặc tăng LDL-c, hoặc giảm HDL-c…). RLLPM thường được phát hiện cùng lúc với mội số bệnh lý tim mạch-nội … Đọc tiếp “RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU”